Energieakkoord negatief voor duurzame energie

Hoewel er nog niets definitief is, lijkt een concept van het Nationale Energieakkoord erop te wijzen dat de subsidies voor duurzame energie gaan verdwijnen. Het idee hierachter is dat er op dit moment veel verschillende subsidieregelingen zijn, waarvan sommige direct aan hun maximum zitten terwijl andere helemaal niet worden aangesproken. Om de investeringen in duurzame energie efficiënter te laten verlopen verdwijnen deze subsidiepotjes en gaat er gewerkt worden met een belastingkorting voor investeringen op dit vlak. De SDE+, de belangrijkste subsidieregeling op dit gebied, lijkt hierbij wel gespaard te blijven. Het huidige regeerakkoord voorziet nog tot 2020 in deze regeling.

De belastingkorting die men op dit moment voor ogen heeft bedraagt maar liefst 50%. Wie nu zelf groene energie opwekt, betaalt hierover 12 cent belasting per kilowattuur (bij Eneco kun je bijvoorbeeld zonnepanelen afnemen). In het concept van het Nationale Energieakkoord kan dit verlaagd worden naar 6 cent per kilowattuur. Het gevolg hiervan is wel dat degenen die geen gebruik maken van groene energie, ook meer belasting gaan betalen. Verder zou er een fonds moeten gaan komen voor leningen die het mogelijk maken om te investeren op het gebied van duurzame energie. De overheid legt hierbij 150 miljoen euro in en rekent erop dat er nog eens drie keer zoveel wordt bijgelegd door de zakelijke wereld.

Hoewel het in eerste instantie klinkt alsof er gerichter wordt geïnvesteerd, lijkt de overheid op het vlak van duurzaamheid juist een meer vrijblijvende rol aan te nemen. De verwachting dat er bijgesprongen zal worden door de financiële wereld in het energiefonds is bijvoorbeeld nergens op gebaseerd. Daarnaast is het gegoochel met de energiebelasting een schijnoplossing die geen duidelijke visie laat zien, maar juist de hoop uitspreekt dat de markt dit zelf wel oplost. Deze vrees leefde al bij velen en de overheid lijkt met dit nieuwe akkoord die milieuonvriendelijke weg nu definitief in te slaan.

No comments yet.

Geef een reactie