Duurzaam verzekeren en beleggen

Ook uw verzekeringen en beleggingen kunnen een stuk duurzamer. Wist u bijvoorbeeld dat sommige pensioenfondsen beleggen in wapenfabrikanten en kolencentrales? Dit wilt u natuurlijk niet op uw geweten hebben en daarom is het bij uw keuze van een verzekering en het doen van beleggingen in fondsen ook erg belangrijk dat u hier rekening mee houdt. Maar wat houdt duurzaam verzekeren en beleggen dan precies in?

Bij duurzaam verzekeren en beleggen wordt de premie die u betaald belegd in een duurzaam beleggingsfonds. Dit betekent dat de verzekeraar of belegger waar u uw geld stort bij het investeren rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu. Buiten dat het bedrijf ervanuit gaat dat belegde bedrag groter wordt en dat er dus geld verdient wordt, wordt er ook rekening gehouden met de gevolgen die de bedrijfsvoering van een bepaald bedrijf heeft. Zo zal er dus niet worden geïnvesteerd worden in kolencentrales en fabrikanten van clusterbommen.

Er zijn 2 bekende methoden van duurzaam beleggen. De ‘negative approach’ gaat ervanuit dat een aantal bedrijven en branches niet in aanmerking komen om in te beleggen. De andere approach, de ‘best in class approach’ gaat ervanuit dat je de beste ondernemingen in een bepaalde categorie selecteert. Ondernemingen worden dan geselecteerd op thema’s als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, transparantie etc.

Achmea is de eerste Nederlandse verzekeraar die de Principles for Sustainable Insurance (PSI) ondertekent. De PSI vormen een normenkader voor en door de wereldwijde verzekeringsbranche en zijn ontwikkeld onder de vlag van de Verenigde Naties. Ook Aegon, Delta Lloyd, ING en Zwitserleven heeft deze PSI inmiddels ondertekent en de verwachting is dat de meeste andere verzekeraars zullen volgen.

Verzekeraars die de PSI ondertekenen geven daarmee aan te streven naar het integreren van duurzaamheidcriteria in al hun activiteiten. Teleurstellend is wel dat ze zich niet op concrete acties vastleggen. De verslaglegging over inspanningen die ze leveren onder andere via het maatschappelijk jaarverslag, is wel een belangrijk onderdeel van de PSI. Verzekeraars die tekenen kunnen er niet onderuit om naast hun gewone jaarverslag ook een maatschappelijk jaarverslag uit te brengen en daardoor worden ze gedwongen om na te denken over de duurzaamheid van hun beleid en naar buiten toe te communiceren wat ze doen om de duurzaamheid te vergroten.

Verzekeraars zoals Achmea en Delta Loyd die vele verschillende verzekeringen aanbieden zoals inboedelverzekeringen, zorgverzekeringen, autoverzekeringen etc. hebben grote sommen geld belegd om de risico’s die zij als verzekeraars lopen te kunnen afdekken. Daardoor kunnen zij met hun beleggingen grote invloed uitoefenen en is het een belangrijke stap dat zij PSI hebben ondertekend. Nu gaan we nauwlettend in de gaten houden wat er terecht komt van de goede intenties van deze verzekeraars.

Bron: Achmea.nl

No comments yet.

Geef een reactie